Trolejbusy  Škoda - Sanos 200Tr


Prototyp trolejbusu Škoda-Sanos byl vyroben za okolností, kdy bylo už nutné vyrobit kloubový trolejbus. Kam jinam by měl směřovat k provozním zkouškám, než do města, kde se předpokládalo jeho nasazení do pravidelného provozu. Na jaře 1982 se objevil v Dopravním podniku a byl naplněn 16 tunami ocelobroků, které simulovaly zátěž cestujícími. Celkem deset řidičů a údržbářů se střídalo v nepřetržitém provozu 24 hodin denně tak, aby bylo co nejdříve ujeto 30 tisíc zkušebních kilometrů. Nejvyšších proběhů se dosahovalo pochopitelně v noci, kdy zkušební jízdy nekolidovaly s pravidelným provozem. Nejčastěji bylo možné tento trolejbus – vzbuzující živý zájem veřejnosti – spatřit na desetikilometrové trase linky D mezi konečnými zastávkami Padělky IX. a Nádraží Otrokovice. Poté se vůz vrátil do výrobního závodu k nezbytným zkouškám a měřením, aby se v roce 1983 opět objevil na linkách MHD s evidenčním číslem 70 (po přečíslování 301)....

Nasazen byl výhradně na linkách č. 1 (z Příluk) a 2 (z Padělků IX.), což byly linky mezi Gottwaldovem a Otrokovicemi po reorganizaci a přečíslování k 1. 1. 1983. V dalších letech byl prototyp následován dodávkami třiceti sériových vozidel. Nutno říci, že bez nich by se provoz MHD jen velmi těžko zajišťoval. Vždyť provoz sólo vozů 9Tr na linkách do Otrokovic se podobal vlaku, špičkový interval byl 5 minut a v souběhu s linkami do Malenovic dokonce 2,5 minuty. Až teprve kloubové trolejbusy umožnily přejít na režim provozu, který méně zatěžoval městské komunikace, ale i napájecí síť, která často pracovala na hranici možností a s častými poruchami. Sanosy zde byly v denním nasazení, ve špičce i sedle, ve všední dyn, soboty i neděle, s ročními proběhy převyšujícími 70 tisíc kilometrů. Od roku 1984 byla linka č. 2 prodloužena z Padělků IX. na Bartošovu čtvrť. Tyto linky jezdí beze změny dodnes, pouze Sanosy byly nahrazeny novějšími trolejbusy 15Tr.

Další etapa nasazení Sanosů nastala v roce 1989, kdy byl uveden do provozu úsek trolejbusové trati na největší městské sídliště Jižní Svahy. Zde by už vůbec trolejbusová doprava nebyla možná bez „kloubáků“. Stávající autobusová linka č. 51 byla provozována převážně kloubovými autobusy Ikarus, a to ve špičkovém intervalu 3 minuty! Kdo pamatuje dým z přeplněných Ikarusů dýchavičně se šplhajících do prudkého kopce, dá jistě za pravdu, jak výrazně trolejbusy sídlišti ekologicky odlehčily.

Na Jižní Svahy začaly jezdit linky číslo 6, 7, 8 a 9, přičemž na ně (mimo linky č. 8) byly nasazeny kloubové trolejbusy. V tomto čase byly v provozu prakticky jen kloubové vozy Sanos, nepočítáme-li krátké intermezzo dvou prototypů nového škodováckého trolejbusu 15Tr. Prvních pět kloubových „patnáctek“ zasáhlo do provozu až v roce 1990. Trasa nové linky číslo 6 vedla z Jižních Svahů-Česká přes Náměstí Práce do Malenovic-ZPS a od června 1993 byla prodloužena do Otrokovic k nádraží. Zároveň byla linka číslo 1 zkrácena do Malenovic. Později byla „jednička“ vrácena zpět k otrokovickému nádraží.

Linka číslo 7 byla vedena z Jižních Svahů-Česká přes Náměstí Míru a Náměstí Práce na obratiště u Sportovní haly. Poslední linka, na níž byly nasazeny kloubové Sanosy, byla linka číslo 9 v trase Jižní Svahy-Česká přes Náměstí Práce a Podvesnou ulici k Nemocnici. Od 1. června 1992 byla tato linka na Jižních Svazích převedena na ulici Středovou. Od 18. prosince 2000 byly linky číslo 6, 7 a 8 prodlouženy na Jižní Svahy-Kocandu.

Na těchto linkách Sanosy postupně od roku 1990 uvolňovaly místo novým trolejbusům Škoda 15Tr. S nimi byly Sanosy nasazovány do provozu v tzv. turnusu kloubových trolejbusů, který postupně s rostoucím počtem vozidel zahrnoval linky č. 1, 2, 6, 7, 8, 9 a 11. Rok 2000 měl být posledním , kdy Sanosy vyjedou do ulic Zlína. Avšak ještě v roce 2001 byl na linky vypravován vůz č. 329.

Jakou kuriozitu z nasazení Sanosů je možno uvést den 1. září 1988, kdy užaslí obyvatelé sídliště Jižní Svahy mohli spatřit Sanos č. 40, jak vlečen na tyči za montážním vozidlem, zdolává nedokončenou trolejbusovou trať a pak samotížně sjíždí dolů z kopce. Důvodem bylo fotografování Sanosu pro pamětní publikaci ke 45. výročí trolejbusové dopravy ve Zlíně.

Důležitější však byl zkušební provoz na nové trolejbusové trati, který byl zahájen třemi Sanosy dne 20. března 1989. Trolejbusy byly zařazeny do grafikonu autobusové linky č. 51 místo Ikarusů a to až do zahájení pravidelného provozu 29. 5. 1989. Tehdy se prokázalo, že obavy z pomalosti a větší neohrabanosti trolejbusů v kopcovitém terénu, které se občas na veřejnosti objevily, jsou naprosto neopodstatněné. Výkonné Sanosy se dvěma motory nijak za autobusy nezaostávaly a rychle na Jižních Svazích zdomácněly.

Zlínské Sanosy nebyly na rozdíl od bratislavských vyřazovány na základě nevyhovujícího technického stavu. Byly postupně nahrazovány novými trolejbusy Škoda 15Tr a později jejich modernizovanou verzí 15TrM.

Prvním vyřazeným Sanosem byl prototyp č. 70 (později přečíslovaný na 301) k 31. 12. 1994. Prototyp však nebyl sešrotován, ale po opravě předán jako provozuschopný exponát Technickému muzeu v Brně, kde se stal součástí sbírky historických trolejbusů. Byl to ve Zlíně jediný Sanos, který nebyl po dobu provozu opatřen novým nátěrem ve zlínských barvách. Dalšími vyřazenými Sanosy byly o necelý rok dva vozy čísel 306 (k 13. 11. 1995) a 305 (k 30. 11. 1995). V květnu 1996 byl vyřazen vůz číslo 303, v říjnu následujícího roku vůz číslo 308. V roce 1998 prořídly řady Sanosů důkladně. Od února do prosince bylo vyřazeno celkem 12 vozů. V únoru to byly vozy 310, 314 a bývalý ostravský Sanos 318. V březnu pak vozy čísel 302 a 304. Po více než půl roce byl v říjnu vyřazen jeden Sanos číslo 313. V průběhu prosince bylo vyřazeno nejvíce trolejbusů. Postupně to byly vozy čísel 317, 307 a 311, druhý ostravský Sanos číslo 319 a dále vůz 309. Téměř v samém závěru prosince pak ještě vůz číslo 323.

Na začátku roku 1999 byla v provozu již méně než polovina původního vozového parku Sanosů. Tento stav trval ještě celý další půlrok, kdy k 1. červenci byly vyřazeny hned dva vozy čísel 320 a 324. V říjnu přišly na řadu vozy 312 a 316 a vyřazování skončilo v listopadu vyřazením tří Sanosů čísel 315, 321 a 325.

Rok s magickým letopočtem 2000 zastihl v provozu posledních sedm Sanosů. V tomto roce byl plánován nákup dalších modernizovaných „patnáctek“ , jejichž dodávka se měla uskutečnit podle uzavřené kupní smlouvy do konce října. Dopravní společnost se rozhodla, že jeden Sanos ponechá pro účely historických jízd a ostatních šest vozů prodá do Sarajeva. Vůz č. 329 zůstal ve Zlíně a zbývající Sanosy čísel 322, 326, 327, 328, 330 a 331 putovaly v dohodnutém termínu přes slovenský železniční přechod v Rusovcích do bosenského Sarajeva. Škodovka však nedodržela smluvní termín dodávky a ve Zlíně nastala patová situace. Nové trolejbusy nebyly, Sanosy už byly odvezeny a zbývající park kloubových vozů nestačil pokrýt plánovanou výpravu. A tak byly na trolejbusových linkách do Otrokovic pravidelně vidět čtyři autobusy (zpravidla Ikarusy 280-dnes již všechny vyřazeny) a také poslední Sanos číslo 329. Nasazování autobusů ukončilo až zařazení dalších tří „patnáctek“ zakoupených v Prešově (368-370). Reakce cestujících na nouzové nasazování kloubových autobusů na trolejbusových tratích byly veskrze negativní, což na druhé straně dokládá velkou oblibu trolejbusů v městské dopravě a jejich praktické nezastupitelnosti.

čerpáno z publikace "KLOUBOVÉ TROLEJBUSY  ŠKODA - SANOS" ,  © D.Kunovský,J.Hudková

>>>  Skrýt  text  <<<

         
Přehled všech trolejbusů Škoda-Sanos ve Zlíně (Gottwaldově):
Pro inventární přehled, fotografie jednotlivých vozů a jiné podrobnosti klikněte na typy jednotlivých sérií...
 200Tr  -  prototyp
(70) 301       Celkem :  1 ks V provozu:  0 ks )*
             
 200Tr  01
302 303 ... 331 - Celkem :  30 ks V provozu:  0 ks )*
             
       

Ve Zlíně bylo:

 31 trolejbusů Š-Sanos - všechny byly vyřazeny
        )* zachovány trolejbusy 301 (TMB) a 329 (PSHŽD)
 
Fotky bez zařazení - více fotek naleznete v inventáři (vždy u příslušného vozu)
 
Při dopravní špičce na nám.Práce před vozovnou v nové lakovně
 
Poslední fotky Sanosů (322, 328, 326 a 331) ve Zlíně

Dušan Kunovský © 2005